Cart

Coșul tău este gol

Înapoi la magazin

avertisment legal

Detalii de la vanzator

Proprietar: Anghelo randazzo sanchez

Adresă: carrer castell n1 jos stânga 46970 alaquas (valencia)

NIF: Y1069468M

E-mail: info@distribucionarc.com

Telefon: 641229369

Clientul (denumit în continuare „Client") care accesează pagina web („Site-ul web”) deținută de DISTRIBUTION ARC. („Societate”), înregistrarea sau efectuarea achiziției de produse prin intermediul Site-ului este de acord să se supună și este obligat să respecte acest Aviz legal și Condițiile generale, așa cum sunt scrise în momentul accesării Site-ului.

Reguli de utilizare autorizată a site-ului („Site-ul web”)

Clientul poate accesa Site-ul in mod gratuit, fara a prejudicia costurile de conectare prin reteaua de telecomunicatii pe care trebuie sa le plateasca entitatea cu care a contractat.

În general, accesul la Site este interzis minorilor sub 18 ani care nu dețin autorizația corespunzătoare din partea părinților sau a tutorilor legali.

Clientul se obligă să respecte prezentul Aviz legal și avertismentele sau instrucțiunile speciale de utilizare conținute în Site și să acționeze întotdeauna în conformitate cu Legea, bunele obiceiuri și cerințele bunei-credințe, folosind diligența adecvată naturii serviciului. vă bucurați.

Clientul trebuie să se abțină de la: (i) utilizarea neautorizată sau frauduloasă a Site-ului și/sau a conținutului acestuia; (ii) accesarea sau încercarea de a accesa resurse sau zone restricționate ale Site-ului, fără a îndeplini condițiile necesare pentru un astfel de acces; (iii) utilizați site-ul și/sau conținutul în alte scopuri decât achiziționarea oricăruia dintre produsele oferite pe site, în scopuri sau efecte ilicite, ilegale, contrar celor stabilite în prezentul aviz legal, bunei-credințe și ordinii publice, dăunătoare drepturilor și intereselor terților, sau care în orice fel pot deteriora, dezactiva sau supraîncărca Site-ul sau împiedică utilizarea sau folosirea normală a acestuia; (iv) să provoace daune persoanelor sau proprietăților Societății, furnizorilor săi, clienților sau terților; (v) să introducă sau să răspândească viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice în rețea care sunt de natură să provoace daune sistemelor fizice sau logice ale Societății, furnizorilor acesteia sau terților.

Clientul este de acord să folosească Site-ul numai pentru a face întrebări sau comenzi valabile din punct de vedere legal și să nu facă comenzi false sau frauduloase. În caz contrar, vom fi autorizați să îl anulăm și să informăm autoritățile relevante.

Nu vom fi responsabili pentru nicio daune sau pierdere care vă afectează computerul ca urmare a acțiunilor de mai sus, sau utilizarea site-ului web sau descărcarea de conținut de pe acesta sau către care acesta poate fi redirecționat.

Site-ul web poate conține link-uri către alte pagini web, rețele sociale și materiale de la terți. Aceste link-uri sunt furnizate doar în scop informativ, astfel încât Compania nu are control asupra conținutului paginilor web sau materialelor menționate. În consecință, Compania nu va fi responsabilă pentru nicio daune sau pierderi rezultate din utilizarea acestor link-uri sau a materialelor terțelor părți.

Protejarea datelor

În sensul prevederilor Legii organice 15/1999, din 13 decembrie, pentru protecția datelor cu caracter personal (“LOPD”), DISTRIBUCION ARC informează Clientul că orice date cu caracter personal furnizate în orice moment și în mod voluntar companiei noastre sau angajaților noștri vor fi incluse într-un fișier automat de date cu caracter personal creat și menținut sub responsabilitatea DISTRIBUCION ARC. și vor fi tratate cu scopul exclusiv de a procesa cererea dumneavoastră de comandă, precum și întrebările sau sugestiile făcute de Client. Vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare, anulare și opoziție, îndreptându-vă solicitarea la adresa, e-mail, telefon sau fax care apar în secțiunea anterioară.

Pentru ca informațiile conținute în fișierele noastre să fie mereu actualizate și să nu conțină erori, solicităm Clientului să ne anunțe, cât mai curând posibil, modificările și rectificările datelor sale personale.

Vă informăm că au fost adoptate toate măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru a preveni alterarea, pierderea, tratarea și/sau accesul neautorizat a acestora, ținând cont de stadiul tehnicii, de natura datele stocate și riscurile la care sunt expuse, toate acestea, în conformitate cu prevederile LOPD și ale Regulamentului de aplicare a acesteia.

Cu excepția câmpurilor în care se indică în mod expres altfel, furnizarea informațiilor solicitate în formularele de solicitare a datelor este obligatorie pentru gestionarea corectă a comenzilor, întrebărilor și sugestiilor făcute de dumneavoastră. Lipsa completării câmpurilor stabilite ca fiind obligatorii, sau furnizarea de date incorecte, va face imposibilă gestionarea corectă a acestora de către DISTRIBUCION ARC.

Garanție și răspundere

Utilizarea Site-ului de către Client se realizează în orice moment pe propriul risc și responsabilitate, lucru pe care Clientul îl recunoaște și îl acceptă în mod expres, motiv pentru care Compania nu își va asuma nicio responsabilitate, directă sau indirectă, derivată din utilizarea abuzivă sau utilizarea improprie, frauduloasă sau ilegală pe care Clienții o fac din Site-ul.

Compania va face tot posibilul pentru a asigura buna funcționare a site-ului, recunoscând în mod explicit Clientului că nu este posibil să ofere disponibilitatea completă a 100%. Cu toate acestea, Compania se angajează să mențină site-ul disponibil online cât mai mult timp posibil. Cu toate acestea, Compania își rezervă dreptul de a restricționa accesul la Website online, integral sau parțial, temporar sau permanent, din cauza lucrărilor de întreținere, capacității sau evenimentelor care nu pot fi controlate de Companie.

Fără intenție exhaustivă, se subliniază că Societatea nu va fi responsabilă pentru:

  • Întreruperi, defecțiuni, omisiuni sau deconectări ale sistemelor, interferențe sau viruși, probleme de acces și, în general, orice problemă de disponibilitate, defecțiune și/sau continuitate a furnizării serviciilor care poate afecta Site-ul.
  • Daunele care pot apărea, în echipamentele sau dispozitivele tehnologice ale Clienților prin utilizarea Site-ului.
  • Acțiunile terților, inclusiv Clienții înșiși, dincolo de controlul Societății.

Proprietatea intelectuală și industrială

Compania este proprietarul exclusiv al site-ului. Orice reproducere integrală sau parțială a site-ului web este interzisă.

Tot conținutul afișat pe site și, în special, orice produs, design, text, grafică, logo-uri, pictograme, butoane, software, denumiri comerciale, mărci comerciale, desene industriale sau orice alte semne susceptibile de utilizare industrială și comercială sunt supuse și drepturile de proprietate industrială ale Companiei sau ale terților deținători ai acestora care au autorizat în mod corespunzător includerea lor pe Site.

În nici un caz nu se va înțelege că se acordă vreo licență sau că drepturile respective sunt renunțate, transmise, transferate, în totalitate sau parțial, și nici nu este conferit vreun drept și, în special, de modificare, exploatare, reproducere, distribuție sau comunicare publică. a acestor conținuturi fără autorizarea prealabilă expresă a Societății sau a proprietarilor corespunzători, în consecință, Clientul nu poate reproduce, transforma, modifica, dezasambla, face inginerie inversă, distribuie, închiria, împrumuta, pune la dispoziție sau permite accesul publicului prin nicio modalitate. de comunicare publică a oricăruia dintre elementele la care se face referire la alineatul precedent.

cookie-uri

Site-ul web folosește cookie-uri, adică fișiere care sunt descărcate pe dispozitivul Clientului la accesarea acestuia. Cookie-urile ne permit să înțelegem, printre altele, modul în care clienții navighează prin site-ul web, stochează și recuperează informații legate de navigarea și obiceiurile clienților.

Pe Site se folosesc cookie-uri proprii și ale terților, care permit reținerea datelor de navigare pentru a îmbunătăți experiența acestora. Clientul își poate configura browserul de Internet pentru a șterge, bloca sau primi avertismente în cazul instalării cookie-urilor, fără a aduce atingere faptului că pentru a utiliza anumite servicii de pe Site, cookie-urile trebuie să fie activate.

Cookie-urile utilizate pe site sunt:

  • Cookie-uri tehnice: permit Clientului să utilizeze diferitele opțiuni sau servicii de navigare de pe Site, cum ar fi identificarea sesiunii sau finalizarea unui proces de achiziție sau înregistrare.
  • Cookie-uri de personalizare: permit Clientului să acceseze un serviciu cu caracteristici generale predefinite, cum ar fi limba sau configurația pe țară.
  • Cookie-uri de analiză: sunt folosite pentru a monitoriza comportamentul Clienților pe site-ul nostru, pentru a introduce îmbunătățiri site-ului.
  • Cookie-uri de publicitate și de publicitate comportamentală: stochează informații despre comportamentul Clientului și adaptează publicitatea la acesta.

a lua legatura

Vă stăm la dispoziție completă pentru a vă răspunde întrebărilor, sugestiilor sau comentariilor cu privire la compania noastră, produsele noastre, site-ul nostru web sau politica noastră de confidențialitate. Pentru aceasta ne puteti contacta prin adresa de email, telefon sau fax care apar in datele vanzatorului.

Programul nostru de serviciu pentru clienți este de luni până vineri, între orele 8:00 și 18:00.

Selectați moneda dvs

Cart

Coșul tău este gol

Înapoi la magazin
×

Salut!

Faceți clic pe unul dintre reprezentanții noștri de mai jos pentru a discuta pe WhatsApp sau trimiteți-ne un e-mail la info@distribucionarc.com

× ajutor?