Szczegóły u sprzedawcy

Właściciel: Anghelo Randazzo Sanchez

Adres: carrer castell n1 niski lewy 46970 alaquas (walencja)

NIF: Y1069468M

E-mail: info@distribucionarc.com

Telefon: 641229369

Klient (dalej „Klient”), który uzyskuje dostęp do strony internetowej („Stronie internetowej”) należąca do DISTRIBUTION ARC. ("Społeczeństwo”), rejestrując się lub dokonując zakupu produktów za pośrednictwem Witryny, wyraża zgodę na poddanie się i jest związany niniejszą Notą prawną i Warunkami ogólnymi w brzmieniu, które zostały napisane w momencie uzyskiwania dostępu do Witryny.

Zasady autoryzowanego korzystania z serwisu („Stronie internetowej”)

Klient ma możliwość bezpłatnego dostępu do Serwisu, bez uszczerbku dla kosztów połączenia przez sieć telekomunikacyjną, które ponosi podmiot, z którym zawarł umowę.

Zasadniczo dostęp do Serwisu jest zabroniony dla osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia, które nie posiadają odpowiedniego upoważnienia od rodziców lub opiekunów prawnych.

Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej Noty prawnej oraz specjalnych ostrzeżeń lub instrukcji użytkowania zawartych w Serwisie oraz do postępowania zawsze zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i wymogami dobrej wiary, z należytą starannością odpowiednią do charakteru usługi lubisz.

Klient musi powstrzymać się od: (i) nieautoryzowanego lub oszukańczego korzystania z Witryny i/lub jej zawartości; (ii) uzyskiwać dostęp lub podejmować próby uzyskania dostępu do zasobów lub zastrzeżonych obszarów Witryny bez spełnienia warunków wymaganych do uzyskania takiego dostępu; (iii) wykorzystywać Witrynę i/lub jej zawartość do celów innych niż nabywanie jakichkolwiek produktów oferowanych w Witrynie, nielegalnych, nielegalnych celach lub skutkach sprzecznych z ustaleniami niniejszej Noty prawnej, w dobrej wierze i porządku publicznego, szkodliwe dla praw i interesów osób trzecich lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć Witrynę lub uniemożliwić normalne korzystanie z niej; (iv) wyrządzić szkody osobom lub mieniu Spółki, jej dostawców, Klientów lub osób trzecich; (v) wprowadzać lub rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych w sieci, które mogą spowodować uszkodzenie fizycznych lub logicznych systemów Spółki, jej dostawców lub stron trzecich.

Klient zgadza się korzystać z Serwisu wyłącznie w celu składania prawnie uzasadnionych zapytań lub zamówień, a nie składania fałszywych lub oszukańczych zamówień. W przeciwnym razie będziemy upoważnieni do jej anulowania i poinformowania odpowiednich władz.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mają wpływ na Twój komputer w wyniku powyższych działań lub korzystania z Witryny lub pobierania treści z niej lub do której może zostać przekierowana.

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, portali społecznościowych i materiałów osób trzecich. Linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, w związku z czym Spółka nie ma kontroli nad zawartością tych stron internetowych lub materiałów. W związku z tym Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z tych linków lub materiałów osób trzecich.

Ochrona danych

Dla celów przepisów ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych („LOPD”), DISTRIBUCION ARC informuje Klienta, że wszelkie dane osobowe przekazane w dowolnym momencie i dobrowolnie naszej firmie lub naszym pracownikom zostaną zawarte w zautomatyzowanym zbiorze danych osobowych tworzonym i utrzymywanym na odpowiedzialność DISTRIBUCION ARC. i będą traktowane wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zapytania o zamówienie, a także zapytań lub sugestii Klienta. Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu w dowolnym momencie, kierując swoją prośbę na adres, e-mail, telefon lub faks, które znajdują się w poprzedniej sekcji.

Aby informacje zawarte w naszych plikach były zawsze aktualne i nie zawierały błędów, prosimy Klienta o jak najszybsze informowanie nas o zmianach i sprostowaniach dotyczących jego danych osobowych.

Informujemy, że podjęto wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować ochronę danych osobowych i zapobiec ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieupoważnionemu dostępowi, biorąc pod uwagę stan techniki, charakter przechowywanych danych oraz zagrożeń, na jakie są narażone, a wszystko to zgodnie z przepisami LOPD i rozporządzeniami wykonawczymi do niej.

Z wyjątkiem pól, w których wyraźnie wskazano inaczej, podanie informacji wymaganych w formularzach żądania danych jest obowiązkowe w celu prawidłowego zarządzania zamówieniami, zapytaniami i sugestiami składanymi przez Państwa. Brak wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe lub podanie błędnych danych uniemożliwi prawidłowe zarządzanie nimi przez DISTRIBUCION ARC.

Gwarancja i odpowiedzialność

Korzystanie z Witryny przez Klienta odbywa się zawsze na jego własne ryzyko i odpowiedzialność, co Klient wyraźnie potwierdza i akceptuje, z tego powodu Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, wynikającej z niewłaściwego użytkowania lub korzystać z niewłaściwego, oszukańczego lub niezgodnego z prawem sposobu korzystania z Witryny przez Klientów.

Firma zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić sprawne działanie Witryny, wyraźnie przyznając Klientowi, że nie jest możliwe zaoferowanie pełnej dostępności 100%. Spółka zobowiązuje się jednak do utrzymywania dostępności Serwisu online tak długo, jak to możliwe. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do ograniczenia dostępu do Witryny online, w całości lub w części, czasowo lub na stałe, z powodu prac konserwacyjnych, przepustowości lub zdarzeń pozostających poza kontrolą Spółki.

Bez wyczerpującego zamiaru wskazuje się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Przerwy, awarie, pominięcia lub rozłączenia systemów, zakłócenia lub wirusy, problemy z dostępem i ogólnie wszelkie problemy z dostępnością, nieprawidłowym działaniem i/lub ciągłością świadczenia usług, które mogą mieć wpływ na Witrynę.
  • Szkody mogące wystąpić w sprzęcie lub urządzeniach technologicznych Klientów w wyniku korzystania z Serwisu.
  • Działania osób trzecich, w tym samych Klientów, poza kontrolą Firmy.

Własność intelektualna i przemysłowa

Spółka jest wyłącznym właścicielem Serwisu. Jakiekolwiek powielanie Serwisu w całości lub w części jest zabronione.

Wszelkie treści prezentowane w Serwisie, a w szczególności wszelkie produkty, projekty, teksty, grafiki, logotypy, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, znaki towarowe, rysunki przemysłowe lub wszelkie inne oznaczenia nadające się do wykorzystania przemysłowego i handlowego podlegają ochronie intelektualnej i prawa własności przemysłowej Spółki lub jej właścicieli będących osobami trzecimi, którzy należycie zezwolili na ich umieszczenie w Witrynie.

W żadnym przypadku nie będzie rozumiane, że udzielono jakiejkolwiek licencji lub zrzeczono się, przekazano, przeniesiono, w całości lub w części, ani też nie przyznano żadnego prawa, w szczególności prawa do zmiany, eksploatacji, powielania, dystrybucji lub publicznego udostępniania tych treści bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki lub odpowiednich właścicieli, w związku z czym Klient nie może powielać, przekształcać, modyfikować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego, dystrybuować, wynajmować, pożyczać, udostępniać ani zezwalać na publiczny dostęp w jakikolwiek sposób publicznego komunikowania któregokolwiek z elementów, o których mowa w poprzednim akapicie.

ciasteczka

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki, które są pobierane na urządzenie Klienta podczas uzyskiwania dostępu do niego. Pliki cookies pozwalają nam zrozumieć, między innymi, w jaki sposób Klienci poruszają się po Serwisie, przechowywać i pobierać informacje związane z przeglądaniem i zwyczajami Klientów.

W Witrynie używane są własne i zewnętrzne pliki cookie, które umożliwiają zapamiętywanie danych przeglądania w celu poprawy korzystania z niej. Klient może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby usuwała, blokowała lub otrzymywała ostrzeżenia w przypadku instalacji plików cookies, z tym zastrzeżeniem, że w celu korzystania z niektórych usług w Serwisie konieczna jest włączona obsługa plików cookies.

Pliki cookies stosowane w Serwisie to:

  • Techniczne pliki cookie: umożliwiają Klientowi korzystanie z różnych opcji lub usług przeglądania Witryny, takich jak identyfikacja sesji lub zakończenie procesu zakupu lub rejestracji.
  • Personalizacyjne pliki cookie: umożliwiają Klientowi dostęp do usługi o z góry określonych ogólnych cechach, takich jak język lub konfiguracja według kraju.
  • Cookies analityczne: służą do monitorowania zachowania Klientów na naszej stronie internetowej, w celu wprowadzania ulepszeń do Strony internetowej.
  • Reklamowe i behawioralne pliki cookies: przechowują informacje o zachowaniu Klienta i dopasowują do niego reklamy.

Kontakt

Jesteśmy do Twojej pełnej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, sugestie lub komentarze dotyczące naszej firmy, naszych produktów, naszej strony internetowej lub naszej polityki prywatności. W tym celu możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail, telefonu lub numeru faksu, które widnieją w danych sprzedawcy.

Nasze godziny obsługi klienta są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

Powrót do góry

Wózek

Twój koszyk jest pusty

Powrót do sklepu
Produkt został dodany do Twojego koszyka
×

Witam!

Kliknij jednego z naszych przedstawicieli poniżej, aby porozmawiać na WhatsApp lub napisz do nas na info@distribucionarc.com

× pomoc?