Polityka prywatności

poprzednia rekomendacja

Witamy Cię na tej stronie i zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. To opisuje sposób, w jaki  DISTRIBUTIONARC.COM  gromadzi i wykorzystuje informacje o swoich klientach, użytkownikach i subskrybentach tej witryny. 

DISTRIBUTIONARC.COM z X5275169G i adresem C/CASTELL N1 46970 ALAQUAS (VALENCIA), jako administrator danych, przetwarza Twoje dane za pośrednictwem tej strony internetowej, gdzie dane osobowe użytkowników są szanowane i chronione. Jako użytkownik powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są gwarantowane.

Należy zauważyć, że niniejsza Polityka prywatności może się różnić w zależności od wymogów prawnych lub samoregulacji, dlatego zaleca się użytkownikom jej okresowe odwiedzanie. Będzie to miało zastosowanie w przypadku, gdy użytkownicy zdecydują się wypełnić którykolwiek ze swoich formularzy kontaktowych, w których gromadzone są dane osobowe.

Regulacje prawne, z którymi zgodna jest niniejsza Polityka Prywatności

  • The RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych), czyli nowe rozporządzenie Unii Europejskiej, które ujednolica przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w różnych krajach UE.
  • The LOPD (ustawa organiczna 03/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych i gwarancji praw cyfrowych).
  • The LSSI lub LSSICE (ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym), która reguluje transakcje gospodarcze drogą elektroniczną, tak jak ma to miejsce w przypadku tej witryny.

Cele leczenia

W przypadku zapytań i sugestii przekazywanych za pośrednictwem istniejących sekcji do tego celu, informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Z wyjątkiem pól, w których wyraźnie wskazano inaczej, podanie informacji wymaganych w formularzach żądania danych jest obowiązkowe w celu prawidłowego zarządzania zapytaniami, zapytaniami i sugestiami składanymi przez użytkownika. Brak wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe lub podanie błędnych danych uniemożliwi ROZKŁAD ŁUKU potrafi nimi właściwie zarządzać.

Legitymacja do leczenia

Użytkownik kontaktując się z nami za pośrednictwem naszej strony oświadcza, że został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez  ROZKŁAD ŁUKU  w sposób i we wskazanych celach.

Przechowywanie i przekazywanie danych

Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie utrzymywany stosunek handlowy lub przez lata niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych.

Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieje obowiązek prawny.  ROZKŁAD ŁUKU  nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie przekazuje danych osobowych, które mogą zidentyfikować użytkownika, ani nie będzie tego robić w przyszłości osobom trzecim bez uprzedniej zgody. Jednak w niektórych przypadkach współpraca może być prowadzona z innymi profesjonalistami w celu organizacji szkoleń lub świadczenia usług, w takich przypadkach wymagana będzie zgoda użytkowników informująca o tożsamości osoby współpracującej i celu współpracy. Zawsze będzie przebiegać z zachowaniem najsurowszych norm bezpieczeństwa.

Wykonywanie praw do ochrony danych

Użytkownik może kierować swoją korespondencją i korzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych za pośrednictwem poczty w CASTELL STREET N1 46970 ALAQUAS (WALENCJA), lub na adres e-mail: rgpd@distribucionarc.com wraz z ważnym dokumentem tożsamości, takim jak kserokopia DNI lub jego odpowiednik, ze wskazaniem w temacie „OCHRONA DANYCH”.

Usługi stron trzecich, z których korzystam na tej stronie

  • Hosting: strato
  • Platforma internetowa: wordpress
  • Google Analytics

Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez DISTRIBUTIONARC.COM ten sam biuletyn. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno subskrybując ten blog, jak i komentując którąkolwiek z jego stron i/lub wpisów, użytkownik wyraża zgodę na:

Dokładność i prawdziwość danych

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych, które przesyła  DISTRIBUTIONARC.COM  zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownicy gwarantują i są odpowiedzialni w każdym przypadku za dokładność, ważność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązują się do ich należytej aktualizacji. Użytkownik wyraża zgodę na podanie pełnych i prawidłowych danych w formularzu kontaktowym lub zapisowym.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

DYSTRYBUCJA ŁUKU. zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów lub orzecznictwa, a także praktyk branżowych. W takich przypadkach Usługodawca poinformuje na tej stronie o wprowadzonych zmianach z rozsądnym oczekiwaniem na ich wdrożenie.

Wózek

Twój koszyk jest pusty

Powrót do sklepu
×

Witam!

Kliknij jednego z naszych przedstawicieli poniżej, aby porozmawiać na WhatsApp lub napisz do nas na info@distribucionarc.com

× pomoc?