Košík

Vaša karta je prázdna

Späť do obchodu

Zásady ochrany osobných údajov

predchádzajúce odporúčanie

Vítame vás na tejto webovej stránke a odporúčame vám prečítať si naše Zásady ochrany osobných údajov. Toto popisuje spôsob, akým  DISTRIBUTIONARC.COM  zhromažďuje a používa informácie o svojich zákazníkoch, používateľoch a predplatiteľoch tejto webovej stránky. 

DISTRIBUTIONARC.COM s X5275169G a adresou C/CASTELL N1 46970 ALAQUAS (VALENCIA), ako správca údajov, spracúva vaše údaje prostredníctvom tejto webovej stránky, kde sú osobné údaje používateľov rešpektované a postarané. Ako používateľ by ste mali vedieť, že vaše práva sú zaručené.

Je potrebné poznamenať, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu líšiť v závislosti od legislatívnych požiadaviek alebo samoregulácie, preto sa používateľom odporúča, aby ich pravidelne navštevovali. Bude sa uplatňovať v prípade, že sa používatelia rozhodnú vyplniť ktorýkoľvek zo svojich kontaktných formulárov, kde sa zhromažďujú osobné údaje.

Právne predpisy, ktoré sú v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov

  • The GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb), čo je nové nariadenie Európskej únie, ktoré zjednocuje úpravu zaobchádzania s osobnými údajmi v jednotlivých krajinách EÚ.
  • The LOPD (Organický zákon 03/2018 z 5. decembra o ochrane údajov a záruke digitálnych práv).
  • The LSSI alebo LSSICE (zákon 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode), ktorá upravuje ekonomické transakcie prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako je to aj v prípade tejto webovej stránky.

Účely liečby

V prípade otázok a návrhov, prostredníctvom existujúcich sekcií na tento účel, budú informácie použité výlučne na zodpovedanie vznesených otázok.

S výnimkou polí, v ktorých nie je výslovne uvedené inak, je dodanie informácií požadovaných vo formulároch žiadosti o údaje povinné pre správnu správu vami predložených žiadostí, otázok a návrhov. Nevyplnenie polí označených ako povinné alebo uvedenie nesprávnych údajov znemožní ROZDELENIE OBLÚKA vie ich správne spravovať.

Legitimita na liečbu

Používateľ, keď nás kontaktuje prostredníctvom našej webovej stránky, vyhlasuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, akceptuje ich a súhlasí s ich spracovaním  ROZDELENIE OBLÚKA  spôsobom a na uvedené účely.

Uchovávanie a prenos údajov

Poskytnuté údaje budú uchovávané po dobu trvania obchodného vzťahu alebo počas rokov potrebných na splnenie zákonných povinností.

Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám okrem prípadov, keď existuje zákonná povinnosť.  ROZDELENIE OBLÚKA  bez predchádzajúceho súhlasu nepredáva, neprenajíma ani neprenáša osobné údaje, ktoré môžu používateľa identifikovať, a ani v budúcnosti tak neurobí tretím stranám. V niektorých prípadoch sa však môže uskutočniť spolupráca s inými odborníkmi na organizovanie školenia alebo poskytovanie služieb, v týchto prípadoch sa bude vyžadovať súhlas používateľov informujúcich o identite spolupracovníka a účele spolupráce. Vždy sa bude vykonávať podľa najprísnejších bezpečnostných noriem.

Výkon práv na ochranu údajov

Používateľ môže usmerňovať svoju komunikáciu a uplatňovať práva na prístup, opravu, vymazanie a námietky, ako aj obmedzenie spracovania a prenosnosti údajov prostredníctvom pošty CASTELL STREET N1 46970 ALAQUAS (VALENCIA), alebo na e-mail: rgpd@distribucionarc.com spolu s platnou identifikáciou, ako je napríklad fotokópia DNI alebo ekvivalent, s uvedením v predmete „OCHRANA ÚDAJOV“.

Služby tretích strán, ktoré používam na tejto webovej stránke

  • Hosting: strato
  • Webová platforma: wordpress
  • Google Analytics

Používatelia sa môžu kedykoľvek odhlásiť zo služieb poskytovaných spoločnosťou DISTRIBUTIONARC.COM ten istý Newsletter. V súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane osobných údajov, tak prihlásením sa na tento blog, ako aj komentárom na ktorejkoľvek z jeho stránok a/alebo záznamov, užívateľ súhlasí:

Presnosť a pravdivosť údajov

Za pravdivosť a správnosť údajov, na ktoré posiela, zodpovedá výlučne používateľ  DISTRIBUTIONARC.COM  zbavuje Poskytovateľa akejkoľvek zodpovednosti v tomto smere. Používatelia zaručujú a sú v každom prípade zodpovední za správnosť, platnosť a pravosť poskytnutých osobných údajov a zaväzujú sa ich riadne aktualizovať. Používateľ súhlasí s uvedením úplných a správnych údajov v kontaktnom alebo predplatiteľskom formulári.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

ARCH DISTRIBÚCIA. si vyhradzuje právo upraviť tieto zásady tak, aby sa prispôsobili novej legislatíve alebo judikatúre, ako aj priemyselným postupom. V takýchto prípadoch Poskytovateľ oznámi na tejto stránke zavedené zmeny s primeraným očakávaním ich implementácie.

Vyberte svoju menu

Košík

Vaša karta je prázdna

Späť do obchodu
×

Ahoj!

Kliknutím na jedného z našich zástupcov nižšie môžete chatovať na WhatsApp alebo nám poslať e-mail na adresu info@distribucionarc.com

× pomoc?