προηγούμενη σύσταση

Σας καλωσορίζουμε σε αυτόν τον ιστότοπο και σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας. Αυτό περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο  DISTRIBUTIONARC.COM  συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, τους χρήστες και τους συνδρομητές αυτού του ιστότοπου. 

DISTRIBUTIONARC.COM με X5275169G και διεύθυνση στο C/CASTELL N1 46970 ALAQUAS (VALENCIA), ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μέσω αυτού του ιστότοπου όπου γίνονται σεβαστά και τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Ως χρήστης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα δικαιώματά σας είναι εγγυημένα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις νομοθετικές απαιτήσεις ή την αυτορρύθμιση, επομένως συνιστάται στους χρήστες να την επισκέπτονται περιοδικά. Θα ισχύει σε περίπτωση που οι χρήστες αποφασίσουν να συμπληρώσουν οποιαδήποτε από τις φόρμες επικοινωνίας τους όπου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.

Νομικές ρυθμίσεις με τις οποίες συμμορφώνεται αυτή η Πολιτική Απορρήτου

  • ο GDPR (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων), που είναι ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενοποιεί τον κανονισμό για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στις διάφορες χώρες της Ε.Ε.
  • ο LOPD (Οργανικός Νόμος 03/2018, της 5ης Δεκεμβρίου για την Προστασία Δεδομένων και την Εγγύηση Ψηφιακών Δικαιωμάτων).
  • ο LSSI ή LSSICE (Νόμος 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο), το οποίο ρυθμίζει τις οικονομικές συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως συμβαίνει με τον παρόντα ιστότοπο.

Σκοποί της θεραπείας

Σε περίπτωση ερωτήσεων και προτάσεων που γίνονται, μέσω των υφιστάμενων ενοτήτων για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την απάντηση στα ερωτήματα που τίθενται.

Εκτός από τα πεδία στα οποία αναφέρεται ρητά το αντίθετο, η παράδοση των πληροφοριών που απαιτούνται στις φόρμες αιτημάτων δεδομένων είναι υποχρεωτική για τη σωστή διαχείριση των αιτημάτων, των ερωτημάτων και των προτάσεων που υποβάλατε. Η μη συμπλήρωση των πεδίων που ορίζονται ως υποχρεωτικά ή η παροχή λανθασμένων στοιχείων θα καταστήσει αδύνατη την ΔΙΑΝΟΜΗ ARC μπορεί να τα διαχειριστεί σωστά.

Νομιμοποίηση για τη θεραπεία

Ο Χρήστης, όταν επικοινωνεί μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας, δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποδέχεται και συναινεί στην επεξεργασία αυτών από  ΔΙΑΝΟΜΗ ARC  με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται.

Διατήρηση και μεταφορά δεδομένων

Τα παρεχόμενα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα διατηρείται η εμπορική σχέση ή κατά τα έτη που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

Τα δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει νομική υποχρέωση.  ΔΙΑΝΟΜΗ ARC  δεν πουλά, ενοικιάζει ή μεταφέρει προσωπικά δεδομένα που μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη, ούτε θα το πράξει στο μέλλον σε τρίτους χωρίς προηγούμενη συναίνεση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν συνεργασίες με άλλους επαγγελματίες για την οργάνωση εκπαίδευσης ή την παροχή υπηρεσιών, σε αυτές τις περιπτώσεις θα απαιτείται η συγκατάθεση των χρηστών που ενημερώνουν για την ταυτότητα του συνεργάτη και το σκοπό της συνεργασίας. Θα πραγματοποιείται πάντα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

Άσκηση δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων

Ο χρήστης μπορεί να κατευθύνει τις επικοινωνίες του και να ασκεί τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, καθώς και περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων μέσω ταχυδρομικής αλληλογραφίας στο CASTELL STREET N1 46970 ALAQUAS (VALENCIA), ή στο email: rgpd@distribucionarc.com μαζί με έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας, όπως φωτοαντίγραφο του DNI ή ισοδύναμο, με ένδειξη στο θέμα "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ".

Υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιώ σε αυτόν τον ιστότοπο

  • Φιλοξενία: strato
  • Web πλατφόρμα: wordpress
  • Google Analytics

Οι χρήστες μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από τις υπηρεσίες που παρέχονται από DISTRIBUTIONARC.COM το ίδιο Newsletter. Σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τόσο με την εγγραφή σας σε αυτό το ιστολόγιο όσο και με το σχόλιο σε οποιαδήποτε από τις σελίδες ή/και καταχωρήσεις του, ο χρήστης συναινεί:

Ακρίβεια και ακρίβεια των δεδομένων

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια και την ορθότητα των δεδομένων στα οποία αποστέλλει  DISTRIBUTIONARC.COM  απαλλάσσοντας τον Πάροχο από κάθε ευθύνη ως προς αυτό. Οι χρήστες εγγυώνται και ευθύνονται, σε κάθε περίπτωση, για την ακρίβεια, την εγκυρότητα και τη γνησιότητα των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων και αναλαμβάνουν να τα τηρούν δεόντως ενημερωμένα. Ο χρήστης συμφωνεί να παρέχει πλήρεις και σωστές πληροφορίες στη φόρμα επικοινωνίας ή συνδρομής.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΧ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την πολιτική για να την προσαρμόσει στη νέα νομοθεσία ή νομολογία καθώς και στις πρακτικές του κλάδου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Πάροχος θα ανακοινώνει σε αυτή τη σελίδα τις αλλαγές που εισάγονται με εύλογη προσδοκία της εφαρμογής τους.

Επιστροφή στην κορυφή

Καροτσάκι

Το καλάθι σας είναι άδειο

Επιστροφή στο κατάστημα
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας
×

Γειά σου!

Κάντε κλικ σε έναν από τους εκπροσώπους μας παρακάτω για να συνομιλήσετε στο WhatsApp ή να μας στείλετε email στο info@distribucionarc.com

× βοήθεια?