ZASADY I WARUNKI

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

1.            Obiekt

1.1 Niniejsze ogólne warunki zakupu (dalej „Warunki”) mają zastosowanie do pojemników, opakowań i podobnych produktów („Produkty" albo "Produkt"), które DISTRIBUCION ARC oferuje za pośrednictwem swojej strony internetowej info@distribucionarc, z ("Stronie internetowej”).

1.2 Witryna jest własnością ROZKŁAD ŁUKU, hiszpańska spółka z siedzibą pod adresem C/ castell n1 , alaquas, 46017 (walencja), zaopatrzona w Y1069468M .

1.3          ROZKŁAD ŁUKU ("ROZKŁAD ŁUKU”) udostępnia informacje o Produktach oraz oferuje możliwość ich nabycia za pośrednictwem Serwisu. Osoby, które zamierzają zakupić Produkty, muszą przed procesem zakupu wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny i postępować zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami ROZKŁAD ŁUKU poinformuje Cię za pośrednictwem Witryny.

1.4 Niniejsze Warunki, wraz z Notą Prawną zawartą w Witrynie, są jedynymi warunkami mającymi zastosowanie do korzystania z Witryny i zakupu Produktów za jej pośrednictwem i zastępują wszelkie inne warunki. W związku z tym Klient („Klient”), którzy uzyskują dostęp do Witryny, rejestrują się lub dokonują zakupu Produktów za pośrednictwem Witryny, wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i Noty prawnej w brzmieniu, w jakim zostały one napisane w momencie uzyskiwania dostępu do Witryny.

1.5 Każdy Klient, który uzyskuje dostęp i rejestruje się w Witrynie, musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat lub w inny sposób posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

1.6 Umowa jest sformalizowana w języku hiszpańskim i podlega ustawodawstwu hiszpańskiemu, w szczególności Dekretowi Królewskiemu 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst Ustawy Ogólnej o Obronie Konsumentów i Użytkowników oraz inne ustawy uzupełniające („LDCyU”) oraz ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym („LSSI”).

2.            Informacje o produkcie

2.1 Fotografie, przedstawienia graficzne lub ikonograficzne oraz filmy wideo związane z Produktami ROZKŁAD ŁUKU, a także nazwy handlowe, znaki towarowe lub wszelkiego rodzaju znaki wyróżniające zawarte w Witrynie mają na celu dostarczenie jak najbardziej opisowych informacji o Produkcie. ROZKŁAD ŁUKU dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby opis Produktów znajdujący się w Serwisie był prawidłowy. Klient musi jednak wziąć pod uwagę, że mają one charakter informacyjny i w związku z tym nie są wyczerpujące, dlatego nie można zagwarantować, że opisy i zdjęcia Produktów są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne lub wolne od błędów.

2.2         ROZKŁAD ŁUKU zastrzega sobie prawo do decydowania w dowolnym momencie o Produktach oferowanych za pośrednictwem Witryny. Zatem, ROZKŁAD ŁUKU może w dowolnym momencie usunąć lub dodać Produkty, rozumiejąc, o ile nie postanowiono inaczej, że nowe Produkty będą podlegać postanowieniom Warunków obowiązujących w tym czasie.

2.3 W przypadku, gdy z powodu okoliczności siły wyższej Produkt nie jest dostępny po dokonaniu zakupu, ROZKŁAD ŁUKU poinformuje Klienta drogą mailową o całkowitym lub częściowym anulowaniu zamówienia, a w zamian Klient będzie miał prawo do zwrotu kwoty zapłaconej za Produkt. Częściowe anulowanie zamówienia nie daje prawa do anulowania całego zamówienia, bez uszczerbku dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, które przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.            Składaj zamówienia

Aby złożyć zamówienie, Klient musi wykonać szereg prostych instrukcji, które pojawiają się na Stronie.

3.1. Klient musi wybrać produkty, które chce kupić w pakiecie lub pojedynczo, zgodnie z pożądanym produktem. Po zakończeniu wyboru wspomnianego produktu należy kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

3.2. Po wybraniu produktu klient ma możliwość wyboru kompatybilnych elementów, które każdy produkt oferuje w swoim etui. Po zakończeniu wyboru wspomnianego produktu należy kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”.

3.3 Produkty te zostaną automatycznie dodane do koszyka klienta, znajdującego się w prawym górnym rogu, wskazując cenę dodanych produktów. Klient w każdej chwili może zapoznać się ze wszystkimi pozycjami znajdującymi się w jego koszyku.

3.4. Proces dodawania kolejnych produktów do koszyka będzie przebiegał w ten sam sposób.

3.5 Po sfinalizowaniu zakupu klient musi kliknąć na swój koszyk (znajdujący się w prawym górnym rogu), wyświetli się podsumowanie zakupu i musi nacisnąć przycisk „Zakończ zakup”.

3.6 W celu złożenia zamówienia Klient musi się zarejestrować. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, musisz wypełnić wymagane pola w loginie. Jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem, musisz kliknąć w zakładkę zarejestrowany klient i podać swój adres e-mail oraz hasło.

3.7 Po rejestracji klient musi wybrać pomiędzy odbiorem w magazynie a wysyłką. Istnieją dwa rodzaje wysyłki WYSYŁKA STANDARDOWA (3-6 dni roboczych) lub WYSYŁKA EKSPRESOWA (24H & #8211; 48H dni roboczych), za którą pobierana jest dodatkowa opłata. Jeśli wybierzesz odbiór z magazynu, musisz wybrać adres naszego magazynu.

3.8 Zaraz potem klient musi wybrać metodę płatności. Jeśli klient posiada kod promocyjny, musi go wprowadzić w tym momencie, aby odpowiednia zniżka została zastosowana przed przystąpieniem do płatności za zamówienie. W przypadku przesyłek zamówienia dopuszczalna jest płatność kartą bankową, Paypal lub przelewem bankowym. Jeżeli klient wybierze odbiór magazynowy, będzie miał do dyspozycji sposoby opisane powyżej plus płatność gotówką przy odbiorze.

3.9. Klient zobaczy szczegółowe podsumowanie swojego zakupu: produkty i ilości, które zamówił, łączną kwotę (wraz z podatkami i kosztami wysyłki), adres wysyłki lub adres naszego magazynu (w przypadku zamówień z odbiorem magazynowym), sposób płatności, sposób dostawy oraz pole, w którym Klient może dokonać notatek dotyczących zamówienia. Wszystkie te dane można modyfikować za pomocą przycisku modyfikacji (znajdującego się obok różnych sekcji szczegółów zamówienia). W przypadku płatności przelewem, pod tym szczegółem zamówienia klient zobaczy numer rachunku bankowego, na który ma dokonać płatności.

3.10. Na koniec klient musi nacisnąć przycisk Potwierdź zakup, znajdujący się pod szczegółem zamówienia. Otrzymasz e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

3.11 Poprzez sformalizowanie zamówienia Klient potwierdza i oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi instrukcjami podanymi w procesie weryfikacji oraz w pełni akceptuje niniejsze Warunki. Klient składa zamówienie na Produkty za pośrednictwem Serwisu poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie” znajdujący się na końcu procesu zakupowego.

3.12 Po wysłaniu zamówienia pojawi się strona z napisem „Dziękujemy za zakup” oraz w ciągu 24 godzin od otrzymania akceptacji przez  ROZKŁAD ŁUKU, Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail ROZKŁAD ŁUKU, potwierdzenie otrzymania akceptacji wraz z podsumowaniem warunków, informacją o cechach zakupionych Produktów, cenie, sposobie płatności oraz informacją o kosztach przesyłki.

3.13 Jeżeli potwierdzenie zamówienia nie wpłynie w ciągu 24 godzin od jego sformalizowania, to jest następnego dnia roboczego po sformalizowaniu zamówienia, Klient może skontaktować się ROZKŁAD ŁUKU Aby uzyskać pomoc, wyślij wiadomość e-mail na adres info@distribucionarc.com lub zadzwoń pod numer 641.229.369. Klienci mogą również kontaktować się ROZKŁAD ŁUKU gdy mają jakiekolwiek pytania dotyczące zamówienia. W celu szybszej obsługi zaleca się, aby Użytkownicy mieli dostępny numer zamówienia.

4.            Wysyłka i dostawa

4.1 Zamówienia są przetwarzane, przetwarzane i dostarczane w dni robocze oraz w godzinach pracy od 9:00 do 18:00. Zamówienia złożone w piątki poza godzinami pracy lub w weekendy i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

4.2 Koszty wysyłki pokrywa Klient i są one odzwierciedlone na fakturze.

4.3 Maksymalny termin dostawy Produktów wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Przesyłki do Hiszpanii (półwysep) trwają około 2 do 6 dni roboczych po potwierdzeniu płatności przez Klienta. W przesyłkach międzynarodowych czas dostawy może wynieść od 3 do 7 dni roboczych, w zależności od miejsca docelowego, wybranej usługi oraz wskazanej firmy transportowej. Po dostarczeniu przesyłki do firmy kurierskiej Klient otrzyma wiadomość e-mail z numerem śledzenia przesyłki.

ROZKŁAD ŁUKU nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówień lub brak możliwości ich realizacji, gdy przyczyna jest spowodowana działaniem siły wyższej, a więc poza kontrolą ROZKŁAD ŁUKU. Rozumiemy, że siła wyższa występuje między innymi w następujących niewyczerpujących przypadkach: wypadki, strajki, zamieszki, groźby lub ataki terrorystyczne, pożar lub wybuch, przyczyny meteorologiczne lub klęski żywiołowe, takie jak burze, powodzie, trzęsienia ziemi, osiadanie, epidemie, jak każdy inny problem ROZKŁAD ŁUKU w środkach transportu lub systemach telekomunikacyjnych. W miarę możliwości, po ustaniu przyczyny niemożności lub opóźnienia, ROZKŁAD ŁUKU zrobi wszystko, co możliwe, aby wznowić swoją działalność i móc wypełniać swoje zobowiązania i przesyłki.

4.4 Wszystkie zakupy wymagają uprzedniej autoryzacji banku. Przetwarzane będą tylko zakupy z uprzednią autoryzacją. Jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane, Klient otrzyma wiadomość e-mail.

4.5 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dostawy zamówienia możesz skontaktować się z nami ROZKŁAD ŁUKU, przez telefon [641.229.369] lub e-mail info@distribucionarc.com

5.            Sposób zapłaty

Formy płatności akceptowane przez ROZKŁAD ŁUKU są następujące:

5.1 Karta

Akceptowane będą następujące formy płatności:

– Wiza

– karta MasterCard

– amexpress

Produkty zostaną obciążone w momencie złożenia zamówienia.

Dla bezpieczeństwa Klienta nazwa i adres rozliczeniowy Klienta muszą być zgodne z kartą kredytową użytą do dokonania płatności. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdego zamówienia, które nie spełnia tych kryteriów.

Wszyscy posiadacze kart kredytowych podlegają weryfikacji i autoryzacji przez wystawcę karty. Jeżeli wystawca karty płatniczej Klienta odmówi lub z jakiegokolwiek powodu nie autoryzuje płatności na naszą rzecz przed lub po dokonaniu płatności, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub brak dostawy.

5.2 PayPal

Paypal powiązany z Twoją kartą debetową, kredytową lub kontem bankowym z Twoim kontem Paypal nie nalicza kosztów, z wyjątkiem przeliczenia waluty.

5.3 Przelew bankowy

Po dokonaniu płatności Klient musi przesłać na adres e-mail dowód wpłaty z podaniem numeru zamówienia info@distribucionarc.com lub pod numer 641229369

Dane bankowe:

Beneficjant: ROZKŁAD ŁUKU

Podmiot: ABANCA

BYLI: 

BIC/SWIFT: 

Twoje zamówienie zostanie wysłane dopiero po otrzymaniu przelewu lub, w przypadku jego braku, dokumentu potwierdzającego jego realizację.

5.4 Gotówka przy odbiorze

Klient może wybrać opcję osobistego odbioru zakupionych Produktów, udając się pod adres:

C/ CARRER CASTELL N1

46970 ALAQUAS (WALENCJA)

Tę metodę płatności należy wskazać w momencie składania zamówienia, a dokładną kwotę zakupu należy podać w momencie odbioru, ponieważ nie ma dostępnego pudełka. Do odbioru Produktu niezbędne będzie otrzymanie przez Klienta drogą elektroniczną zawiadomienia wraz z numerem potwierdzającym gotowość Produktu do zwrotu.

6. GKoszty wysyłki

6.1 Koszty wysyłki są obliczane na podstawie ilości zakupionego produktu, jego objętości oraz miejsca docelowego.

6.2 Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla nie są częścią obszaru celnego Unii Europejskiej, więc przesyłki mogą podlegać podatkom i/lub opłatom celnym. W większości przypadków opłaty pobierane są w momencie doręczenia przesyłki, chociaż możliwe jest, że Klient otrzyma pocztą zawiadomienie z prośbą o osobiste udanie się w celu uiszczenia tych opłat w celu odebrania przesyłki. Wysokość opłat może się różnić w zależności od wagi/ilości paczki. W przypadku przesyłek na Wyspy Kanaryjskie, ROZKŁAD ŁUKU zawiera w cenie wysyłki Jednolity Dokument Administracyjny („SMUTNY”) eksportu, a po dostarczeniu Produktu Klient/odbiorca musi zapłacić Import DUA i Pośredni Podatek Powszechny Wysp Kanaryjskich („IGIC”).

7. Zapytania o zamówienia

7.1 Bez uszczerbku dla postanowień punktu 4.5 niniejszych Warunków, Klient, który założył konto w info@distribucionarc.com Możesz sprawdzić status swoich zamówień, odwiedzając stronę „Moje zamówienia” w sekcji „Moje konto”.

7.2 Kiedy Klient kliknie na stronę „Status mojego zamówienia”, będzie musiał wejść za pomocą swojego adresu e-mail i hasła. Na stronie podsumowania zamówienia Klient zostanie szczegółowo poinformowany o swoich aktualnych i poprzednich zamówieniach. Po wysłaniu zamówienia zostanie wyświetlony odpowiedni numer śledzenia, jeśli jest dostępny.

8. Anulowanie zamówień

8.1          ROZKŁAD ŁUKU Możesz anulować zamówienia z następujących niewyczerpujących powodów:

– Brak możliwości przetworzenia informacji o płatności.

– Brak możliwości realizacji dostawy pod wskazany adres.

– Anulowanie na wniosek Klienta.

– Pozycje niedostępne.

9 Inne cechy zakupu

9.1 Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub drobnicowej.

9.2 Koszty wysyłki zawierają we wszystkich przypadkach podatek od wartości dodanej (VAT).

9.3 Przez wysyłkę rozumie się dostarczenie Produktów na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

9.4          ROZKŁAD ŁUKU dostarczyć zamówienia firmie kurierskiej maksymalnie w ciągu 48 godzin.

10.          Prawo odstąpienia od umowy

10.1 Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i zwrócić Produkt na adres ROZKŁAD ŁUKU w ciągu czternastu (14) dni od dnia fizycznego wejścia w posiadanie Produktu.

10.2 W tym celu Klient będzie zobowiązany powiadomić na piśmie do ROZKŁAD ŁUKU na adres e-mail info@distribucionarc.com wskazując dane niezbędne do zlokalizowania przedmiotowego zamówienia. Jak tylko ROZKŁAD ŁUKU otrzymania wiadomości e-mail ze szczegółami zamówienia, Klient zostanie poinformowany o sposobie postępowania.

10.3 Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat treści i instrukcji dotyczących korzystania z prawa do odstąpienia od umowy, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

10.4 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku dostawy następujących Produktów:

  • Wykonane według specyfikacji Klienta lub wyraźnie spersonalizowane.
  • To może się szybko zepsuć lub przeterminować.

– Zapieczętowane, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i które zostały otwarte po dostarczeniu.

11.          Skutki odstawienia

11.1 Klient ma obowiązek odesłać Produkt w nienaruszonym stanie na wskazany adres ROZKŁAD ŁUKU, nie później niż czternaście (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformujesz o swojej decyzji o odstąpieniu ROZKŁAD ŁUKU. W tych przypadkach, ROZKŁAD ŁUKU zwróci Klientowi wszystkie koszty pierwotnego zakupu z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktów, które ponosi Klient. Podobnie Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z manipulacji nim innej niż konieczna do ustalenia jego charakteru, cech lub działania.

11.2       ROZKŁAD ŁUKU użyje tych samych środków płatniczych, których Klient użyłby w pierwotnej transakcji.

ROZKŁAD ŁUKU może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu(ów) zwróconego przez Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu(ów), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Gwarancja

12.1       ROZKŁAD ŁUKU ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową w okresie 2 (dwóch) lat od daty dostawy. W związku z tym, jeśli Produkt jest wadliwy, ARC DISTRIBUTION będzie odpowiedzialna za jego odbiór i wymianę na inny o identycznych warunkach, przejmując koszty związane z tym zwrotem i wymianą (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru pilnego sposób dostawy, w którym to przypadku Klient musi pokryć dodatkowe koszty).

12.2 W celu zarządzania incydentem Klient musi powiadomić ROZKŁAD ŁUKU e-mailem na adres info@distribucionarc.com przyczynę zdarzenia, numer zamówienia, dowód dostawy, a także zdjęcia uszkodzonego lub błędnego Produktu w celu oceny sytuacji. Aby skorzystać z prawa gwarancyjnego, należy posiadać dowód zakupu lub dowód dostawy.

Po otrzymaniu tej informacji, ROZKŁAD ŁUKU skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia procedury, którą należy wykonać.

12.3 Klient musi poinformować ROZKŁAD ŁUKU o niezgodności Produktu z umową w terminie 2 (dwóch) miesięcy od powzięcia wiadomości.

12.4 W przypadku, gdy obiektywnie nie ma możliwości wymiany Produktu na inny tej samej klasy, ROZKŁAD ŁUKU przystąpi do zwrotu ceny tego samego.

12.5 W żadnym przypadku gwarancja przewidziana w punkcie 12.1 nie obejmuje niedbałego lub gwałtownego użycia Produktu ani szkód wynikających z manipulacji lub interwencji Produktu.

Równie ważne jest, aby wszelkie instrukcje użytkowania lub instalacji dostarczonych Produktów były zawsze przestrzegane, a w razie wątpliwości należy skontaktować się z ROZKŁAD ŁUKU otrzymywania porad dotyczących użytkowania Produktu.

13. Podatki

Ceny zawierają we wszystkich przypadkach podatek od wartości dodanej (VAT), a także wszelkie obowiązujące podatki lub opłaty.

14. Ceny

Sprzedaż Produktów następuje po wskazanej cenie, obowiązującej pobranej w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

15. Ważność

ROZKŁAD ŁUKU zastrzega sobie prawo do zmiany cen, artykułów, ofert i innych warunków handlowych bez uprzedniego powiadomienia.

16. Zrzeczenie się

16.1 Brak wymogu wg ROZKŁAD ŁUKU ścisłe przestrzeganie przez Klienta któregokolwiek z zobowiązań przyjętych przez Klienta na mocy umowy lub niniejszych Warunków lub niewykonanie przez ROZKŁAD ŁUKU praw lub działań, które mogą odpowiadać na mocy wspomnianej umowy lub Warunków, nie oznacza to zrzeczenia się lub ograniczenia w odniesieniu do tych praw lub działań ani nie zwalnia Klienta z przestrzegania takich obowiązków.

16.2 Brak zrzeczenia się przez ROZKŁAD ŁUKU do określonego prawa lub działania będzie oznaczać zrzeczenie się innych praw lub działań wynikających z umowy lub Warunków.

17. Modyfikacja Warunków

ROZKŁAD ŁUKU zastrzega sobie prawo do przeglądu i modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Klient będzie podlegał Warunkom obowiązującym w czasie korzystania z Witryny lub składania każdego zamówienia, chyba że przepisy prawa lub decyzja organów rządowych ROZKŁAD ŁUKU musi wprowadzić zmiany z mocą wsteczną do wspomnianych Warunków, w którym to przypadku ewentualne zmiany będą miały również wpływ na zamówienia, które Klient złożył wcześniej.

18.          Skargi, uwagi i sugestie

18.1 Klientom udostępniany jest formularz reklamacyjny, o który można poprosić wysyłając wiadomość e-mail na adres info@dystrybucjarc.com.

18.2 Podobnie, Klient może przekazać wszelkie wątpliwości, sugestie lub komentarze do naszego Działu Obsługi Klienta w godzinach pracy na adres e-mail info@distribucionarc.com lub telefonicznie +34 641229369

19. Ochrona danych

19.1 Na potrzeby przepisów Ustawy Organicznej 03/2018 z dnia 5 grudnia o Ochronie Danych Osobowych i Gwarancji Praw Cyfrowych (LOPD), ROZKŁAD ŁUKU informuje Klienta, że wszelkie dane osobowe przekazane w dowolnym czasie i dobrowolnie naszej firmie lub naszym pracownikom zostaną umieszczone w zautomatyzowanym zbiorze danych osobowych tworzonym i utrzymywanym na odpowiedzialność ROZKŁAD ŁUKU i będą traktowane wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zapytania o zamówienie, a także zapytań lub sugestii Klienta.

19.2 Klient może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kierując swoje żądanie na adres e-mail info@distribucionarc.com

19.3 Aby informacje zawarte w naszych plikach były zawsze aktualne i nie zawierały błędów, prosimy Klienta o jak najszybsze informowanie nas o zmianach i sprostowaniach dotyczących jego danych osobowych.

19.4 Informujemy, że przyjęto wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować ochronę danych osobowych i zapobiec ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieupoważnionemu dostępowi, biorąc pod uwagę stan wiedzy, charakter przechowywanych danych i zagrożeń, na jakie są narażone, a wszystko to zgodnie z przepisami LOPD i rozporządzeniami wykonawczymi do niej.

19.5 Z wyjątkiem pól, w których wyraźnie wskazano inaczej, podanie informacji wymaganych w formularzach żądania danych jest obowiązkowe w celu prawidłowego zarządzania Państwa zamówieniami, zapytaniami i sugestiami. Brak wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe lub podanie błędnych danych uniemożliwi ROZKŁAD ŁUKU potrafi nimi właściwie zarządzać.

20. Prawo właściwe i jurysdykcja

20.1 Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim.

20.2 Strony zobowiązują się do przedłożenia decyzji w wniesionej sprawie do sądów i trybunałów miasta Walencja (Hiszpania), z wyjątkiem przypadku, w którym Klient jest konsumentem w rozumieniu artykułu 3 LDCyU, w którym to przypadku sądy i Sądy miejsca zamieszkania Klienta lub ROZKŁAD ŁUKUwedług wyboru Klienta.

Powrót do góry

Wózek

Twój koszyk jest pusty

Powrót do sklepu
Produkt został dodany do Twojego koszyka
×

Witam!

Kliknij jednego z naszych przedstawicieli poniżej, aby porozmawiać na WhatsApp lub napisz do nas na info@distribucionarc.com

× pomoc?